เลือกของขวัญให้คนพิเศษจากวันเกิด

เลือกของขวัญให้คนพิเศษจากวันเกิด การใส่”แหวน” ให้ถูกโฉลกตาม“วันเกิด”ของคุณ เพราะชายหญิงมีธาตุที่แตกต่างกันจึงมีวิธีการที่แตกต่างกันจะเชื่อหรือไม่ ก็ตาม แหวนวงน้อยนี้สามารถคุ้มครองผู้สวมใส่ได้เช่นกันไม่เชื่อแต่อย่าหลบหลู่นะ ค่ะ มาเริ่มกันเลยดีกว่า

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

สำหรับผู้หญิงให้สวมแหวนมือข้างซ้าย จะนิ้วนางหรือนิ้วกลางก็ได้ก็จะเสริมพลังของตัวเองให้เกิดความเจริญ รุ่งเรืองแต่การสวมแหวนหลายวงในนิ้วเดียวกันนั้นไม่ควรทำจะทำให้เกิดความผิด พลาดในเรื่องของความรักได้ง่าย

ส่วนผู้ชายควรสวมแหวนมือข้างขวา ให้เน้นไปที่นิ้วกลางและนิ้วชี้อันหมายถึงพลังอำนาจการปกครองและวาสนาบารมี แต่หากจะสวมแหวนที่นิ้วหัวแม่มือต้องเป็นผู้มีเงินทองแบบหลงจู๊อยู่แล้วไม่ เช่นนั้นจะเกินวาสนาตน

ผู้ที่เกิดวันจันทร์

ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ที่นิ้วกลางนิ้วนาง นิ้วก้อยก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรือง สร้างพลังแห่งเมตตามหานิยมแก่เจ้าของไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่ มือ สามารถสวมแหวนซ้อนกันสองวงได้แต่ถ้าเป็นสามวงซ้อนในนิ้วเดียวกันไม่ควรอย่าง ยิ่งจะทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของความรักได้ง่ายๆ

ส่วนผู้ชายให้สวมมือข้างขวาเน้นไปที่นิ้วชี้ นิ้วนาง หรือนิ้วกลางก็จะเสริมดวงและคุ้มครองห้ามสวมแหวนนิ้วก้อยและนิ้วหัวแม่มือเด็ดขาด

ผู้ที่เกิดวันอังคาร

ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ที่นิ้วกลาง,นิ้วชี้และนิ้วนางเท่านั้นก็จะส่งพลังคุ้มครองในทุกเรื่องไม่ ควรสวมแหวนที่นิ้วก้อยจะทำให้เสียพลังที่เข้มแข็งที่สำคัญการสวมแหวนซ้อนกัน หลายวงในนิ้วเดียวกันสามารถทำได้ไม่ได้ทำให้เกิดการสูญเสียหรือมีผลใด ๆในเรื่องของความรัก

ส่วนผู้ชายให้สวมนิ้วมือข้างขวาของนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ก็จะคุ้มครองผู้สวมใส่ แต่ไม่ควรสวมแหวนนิ้วนางหรือนิ้วก้อยจะทำให้ไม่มีพลัง

ผู้ที่เกิดวันพุธ

ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย นิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วนางก็จะสามารถคุ้มครองได้ในทุกๆเรื่องนอกจากนี้ยัง สามารถสวมแหวนหลายวง หลายนิ้วพร้อมกันได้หรือจะซ้อนในนิ้วเดียวกันหลายวงก็ได้ไม่ได้ทำให้เกิดผล เสียในเรื่องของความรักอย่างแน่นอน

ส่วนผู้ชายให้สวมที่นิ้วมือข้างขวาไว้ที่นิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วนางก็ได้ หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน

ผู้ที่เกิดวันพฤหัส

ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย โดยสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลางหรือนิ้วนางก็จะสามารถคุ้มครองได้ในทุกๆเรื่อง นอกจากนี้ไม่ควรสวมแหวนพร้อมกันหลายวงจะทำให้เสียพลังในเรื่องของความรัก เปรียบเหมือนการมีรักซ้อนซ่อนรัก

ส่วนผู้ชายสวมที่นิ้วมือข้างขวาโดยสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลางหรือนิ้วนางก็ได้หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน แต่ไม่ควรสวมแหวนนิ้วก้อย

ผู้ที่เกิดวันศุกร์

ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย สามารถสวมแหวนนิ้วไหนก็ได้ในทุกนิ้ว จะสามารถคุ้มครองได้ในทุกๆ เรื่องแต่การสวมแหวนซ้อนกันมากจนเกินไป จะทำให้เสียพลังในเรื่องของความรักเปรียบเหมือนการมีรักซ้อนซ่อนรักหรือจะ กลายเป็นคนที่รักอิสระจนเกินกว่าจะควบคุมได้

ส่วนผู้ชายสวมที่นิ้วมือขวาใส่ที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง หรือนิ้วก้อยหรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน

ผู้ที่เกิดวันเสาร์

ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้นิ้วกลางหรือนิ้วนางก็จะสามารถคุ้มครองได้ในทุกๆเรื่อง นอกจากนี้ไม่ควรสวมแหวนพร้อมกันหลายวง จะทำให้เสียพลังในเรื่องของความรักเปรียบเหมือนการมีรักซ้อนซ่อนรัก

ส่วนผู้ชายสวม ที่นิ้วมือขวานิ้วชี้ นิ้วกลางหรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน แต่ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วก้อยหรือนิ้วนางจะเสียพลังในการคุ้มครอง